Lejebetingelser Korttids leje

Lejebetingelser for maskiner / udstyr lejet hos Hoppeborgen.dk

Når du bestiller en maskine eller andet udstyr fra Hoppeborgen.dk, accepterer du samtidig nedenstående betingelser.


Bestilling / Bekræftelse.

Når du bestiller et / eller flere produkter, vil du modtage en bekræftende e-mail. Denne e-mail er sikkerhed for at vi har en aftale om leje af udstyr. Sørg derfor altid for at læse e-mailen grundigt, og check at alle oplysningerne, som f.eks. adresser, telefon numre og kontaktpersoner, er korrekte. Er der aftalt noget specifikt med sælgeren bør dette også fremgå af e-mailen.

Lejet udstyr må kun anvendes af lejer og må under ingen omstændigheder fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, uden udlejers skriftlige godkendelse.


Lejeperiode.

Lejeperioden er den periode hvor udstyret er i lejer varetægt (fra udleverings tidspunkt til afleveringstidspunkt). Afleveres maskinen ikke til den aftalte tid kan der opkræves leje for den ekstratid. Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil ikke berettige lejer til nedsættelse af lejen, medmindre at dette er aftalt skriftligt.

Lejeperioden starter, når udstyret leveres, eller afhentes på udlejers lager og udløber først når lejer afleverer det på udlejers lager eller Hoppeborgen.dk afhenter udstyret.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.


Transport.

Slushice- Softice- popcorn- og candyflos-maskiner må aldrig transporteres på en åben trailer, Kun i bil / lastbil eller lukket og affjedret trailer.


Udstyret.

Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være rengjort og korrekt pakket. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard. Ved manglende rengøring af maskiner opkræves kr. 300,- pr. maskine, ved nødvendig ompakning af hoppeborge etc. opkræves 500,- pr. stk. med mindre andet er aftalt.

Med mindre det er specifikt aftalt må der under ingen omstændigheder bruges andet materiale / koncentrat / mix. / produkt i vores maskiner end det som er købt ved Hoppeborgen.dk


Ansvar:

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af de lejede maskiner / udstyr, også selvom den er hændelig. Lejer er pligtig til at forsikre det lejede herimod (tjek evt. om indbo forsikring skulle dække.) Lejeren er ansvarlig for skader, som ikke dækkes af evt. forsikringen. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr. Skader på udstyr som er sket i lejeperioden, skal erstattes af lejer til det lejedes vejledende udsalgspris

Afbestilling af reserverede maskiner kan normalt ske 14 dage før 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 14 dage før 1. lejedag, opkræves 50 % af lejeprisen.

Ved udlejning af udstyr forbeholder vi os ret til at opkræve forudbetaling af leje / depositum for udstyret, samt at se gyldig legitimation og lejer skal være over 18 år.


Lejer er gjort bekendt med og indforstået med de ovenstående betingelser, ved leje af udstyr Hoppeborgen.dk


Hoppeborgen.dk 2020


...
  -  SOM i/s. CVR: 38580639 - Hoppeborgen.dk etableret år 2002